Palvelut

Kotiin vietävät tukipalvelut

Laadukasta ja luotettavaa palvelua Kymenlaakson alueella (Kotka, Hamina, ja Pyhtää) kotona asumisen tueksi. Kotiin vietävät tukipalvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Arvostus, luottamus ja aito kohtaaminen ovat yrityksen tärkeimpiä arvoja.

Palvelut

 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • henkilökohtainen apu 
 • päivittäistoiminnoissa avustaminen (peseytyminen, pukeutuminen ym.)
 • asiointiapu (kauppa, pankki, apteekki, lääkäri, harrastukset ym.)
 • virkistystoiminta (ulkoilu, kahvilla käynti ym.)
 
TiiMi Oivalluksia Oy kuuluu Kymsoten palvelusetelituottaja rekisteriin.

Lapsiperheiden kotipalvelu

 • Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä, äkillistä apua ja vanhemmuuden tukea lapsiperheille. Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua perheen huolenpidon turvaamiseksi jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista sairauden, synnytyksen, vamman tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi. Kotipalvelu on perheen avustamista jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa, kuten asuminen, hoito ja huolenpito, toimintakyvyn ylläpito, lasten hoito ja kasvatus tai asiointi.

Henkilökohtainen apu

Tarjoamme henkilökohtaista apua niissä toiminnoissa joita tekisit itse ilman vammaasi tai sairauttasi

 • Asiointi ja kodinhoidolliset tehtävät
 • Ulkoilu apu
 • Harrastustoiminta
 • Viriketoiminta
 • Neuvontapalvelut

 

Neuropsykiatrinen valmennus

TiiMi Oivalluksia Oy tarjoaa ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista, eli Nepsy-valmennusta. Nepsy-valmennuksella tuetaan asiakkaan myönteistä kehitystä ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti, arvostavalla ja kannustavalla lähestymistavalla. Valmennuksen tarkoituksena on ohjata asiakasta löytämään ja käyttämään omia voimavarojaan, lisäämään myönteisiä tunnekokemuksia sekä löytämään oman myönteisen elämänpolkunsa. Valmennus on kuntouttavaa toimintaa, jossa asiakasta ohjataan pyrkimään eroon alisuoriutumisesta ja ei- toimivista toimintamalleista oppimalla ja omaksumalla uusia taitoja ja toimintatapoja. Neuropsykiatrinen valmennus on ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänhallintaa parantava menetelmä.