Palvelut

Kotiin vietävät tukipalvelut

Laadukasta ja luotettavaa palvelua Kymenlaakson alueella (Kotka, Hamina, ja Pyhtää) kotona asumisen tueksi. Kotiin vietävät tukipalvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Arvostus, luottamus ja aito kohtaaminen ovat yrityksen tärkeimpiä arvoja.

Palvelut

  • päivittäistoiminnoissa avustaminen (peseytyminen, pukeutuminen ym.)
  • asiointiapu (kauppa, pankki, apteekki, lääkäri, harrastukset ym.)
  • virkistystoiminta (ulkoilu, kahvilla käynti ym.)
  • henkilökohtainen apu

Neuropsykiatrinen valmennus

TiiMi Oivalluksia Oy tarjoaa ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista, eli nepsy-valmennusta. Nepsy-valmennuksella tuetaan asiakkaan myönteistä kehitystä ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti, arvostavalla ja kannustavalla lähestymistavalla. Valmennuksen tarkoituksena on ohjata asiakasta löytämään ja käyttämään omia voimavarojaan, lisäämään myönteisiä tunnekokemuksia sekä löytämään oman myönteisen elämänpolkunsa. Valmennus on kuntouttavaa toimintaa, jossa asiakasta ohjataan pyrkimään eroon alisuoriutumisesta ja ei- toimivista toimintamalleista oppimalla ja omaksumalla uusia taitoja ja toimintatapoja. Neuropsykiatrinen valmennus on ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänhallintaa parantava menetelmä.